”Den vassaste kopplingen på marknaden”

De flesta större e-handelssatsningar baseras idag på integration med ett bakomliggande affärssystem. Det gör att du hela tiden kan hålla tempot uppe i din webbshop – nya produkter, produktbilder och priser kan uppdateras så fort de kommit in i affärssystemet. Nya kunder och beställningar hamnar direkt i affärssystemet utan några onödiga omvägar.

Visma Integration PartnerDu som har valt E-butik Flex som e-handelssystem har också valt möjligheten att utnyttja ditt affärssystem maximalt. Efter mer än nio års utveckling av kopplingen till Visma Administration kan vi med övertygelse säga att vi har den vassaste kopplingen på marknaden. För varje funktion som byggts till i E-butik Flex har vi alltid ställt oss fråga: hur integreras detta med Visma Administration? Och denna utveckling har skett parallellt med att vi fått alltfler kunder som använder Visma-kopplingen. Därför kan din webbshop idag utnyttja i princip all relevant information som finns i Visma Administration.

Så här fungerar Visma-kopplingen

Utbytet av information mellan din webbshop och affärssystemet sköts av programmet Netlink, som installeras på en dator hos dig. Du kan sedan importera och exportera order, artikeluppgifter, bilder, prislistor, rabattavtal och kunduppgifter med mera. Import och export kan schemaläggas. Det går även att ställa in vilka artikelfält i affärssystemet som ska uppdatera vilka artikelfält i webbshoppen.

All import och export till ekonomiprogrammet sker via Visma Integration (API), som säkerställer att datautbytet sker på korrekt sätt.

Netlink är utvecklad för Windows XP/Vista/7 med Dot.Net Framework, och utnyttjar Web Service för kommunikationen mot e-handelssystemet.

Vill du se hur Netlink fungerar i praktiken, så titta gärna på vår demonstration av Visma-kopplingen nedan.Denna demofilm visar hur Vismakopplingen fungerar till Flexplattformen. Vill du se hur kopplingen fungerar till de andra butiksversionerna så kontakta oss för en demonstration.

Det här kan du uppdatera

Hämta order från webbshop
Hämtar nyinkomna beställningar i webbshop och läser in dem i affärssystemet. Webborderna kopplas till befintlig kund om denne finns, annars skapas en ny kund.
Överför order till webbshop
Överför order till webbshopen för att ge dina kunder möjlighet att se hela sin orderhistorik.
Uppdatera webbshopens artikelregister
Överför den artikelinformation du lagt upp i affärssystemet till webbshopen, bland annat, artikelnummer, namn, beskrivning, pris och lagersaldo. Du kan styra artiklar till rätt kategori, gruppera artikelvarianter med olika attribut, och även välja vilka fält i affärssystemet som ska uppdatera de olika fälten i webbshopen. Stöd finns för olika språk och valutor.
Överför produktbilder till webbshoppen
Bilder inlagda på artiklar i affärssystemet överförs till webbshoppen och skalas om till rätt storlek.
Överför prislistor till webbshop
Uppdaterar prislistorna i webbshopen med aktuellt pris från affärssystemets prislistor.
Överför valutor till webbshop
Valutakurserna i webbshopen uppdateras från affärssystemet.
Överför rabatter och avtal till webbshop
Uppdaterar de kundspecifika rabatterna och avtalen från bokföringsprogrammets prislistor.
Hämta nyregistrerade kunder
Kunder som registrerat sig i webbshoppen läggs upp i affärssystemet.
Uppdatera webbshopens kundregister
Befintliga kunder överförs till eller uppdateras i webbshoppen.
Jämför artikelregister i webbshop och affärssystem
Skapar en sammanställning över artiklar som finns i affärssystemet men inte i webbshoppen, och vice versa.

Vill du att vi kontaktar dig?