Kontinuerliga förbättringar ger ett högt betyg och nöjda kunder

Två gånger per år genomför vi en stor kundundersökning där våra kunder får ge betyg på allt från hur de upplever kvaliteten på vår service till hur väl vår e-handelsplattform uppfyller kundens behov.

Resultatet av denna undersökning sammanställer vi i rapporten "Vad säger våra kunder" som publiceras två gånger per år. Här kan du som är befintlig kund se vad andra ger oss för betyg och du som står och väljer e-handelsleverantör får se svart på vitt hur vi sköter oss.

Vårt mål är att för varje undersökning förbättra betyget som våra kunder ger. Efter varje undersökning genomför vi förbättringar och förstärkningar där du som kund upplever att det behövs som bäst.

Vårt mål är att ge dig den bästa kundupplevelsen!

Aktuella rapporter att ta del av

Här kan du ladda ner de senaste "Vad tycker våra kunder" rapporter. Den första undersökningen gjordes i februari 2013 och nästa kommer utföras i månadsskiftet augusti-september 2013.

Hämta rapporten här

Är du intresserad av att se vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal - vi vill prata med dig!